Предстоящи групови обучения

Индивидуални и корпоративни тренировъчни програми

Персонализирани решения,
съобразно конкретните нужди на компанията или личността.

Групови обучения

Обучения за всеки, който иска да подобри медийните и презентационните си умения

Курсовете по презентационни и медийни умения се провеждат в различни формати. Участниците получават екстракта от знания и умения, които са им нужни, за да станат по-успешни презентатори и/или да стоят по-солидно и убедително в медийните си изяви. По време на обучението са ангажирани с изпълнението на практически задачи и тренинги (включително провеждането на индивидуални тренировъчни интервюта и/или тренировъчни презентации и последващия им анализ), за да могат да затвърдят и приложат успешно наученото в практиката си.

Индивидуалните и корпоративните тренировъчни програми стъпват на задълбочено проучване на досегашните публични изяви на личността/представителите на компанията. На тяхна база се персонализират примерите и тренингите в обучението, така че обучаваните да извлекат максимална полза.

Какво търсят медиите и как да им го дадете,
така че да получите това, което искате?

Какво търсят медиите и как да им го дадете, така че да получите това, което искате?

Как да привлечете и задържите вниманието на медиите и публиката?